BIDRA TIL Å FOREBYGGE VOLD OG OVERGREP MOT BARN

Hvert år utsettes rundt 100 000 norske barn vold eller seksuelle overgrep, eller er vitne til vold i familien. Ingen av oss kan snu ryggen til disse barna!

Stine Sofies Stiftelse arbeider hver dag for en barndom uten vold, og for å styrke barn og pårørendes rettigheter og rettssikkerhet.
Vi er en uavhengig stiftelse og er avhengige av gaver fra privatpersoner og bedrifter. Noe av det viktige arbeidet vi gjør er å:

  • forebygge vold og overgrep ved å gi informasjon til barn og voksne i skoler og barnehager
  • avdekke vold og overgrep mot barn ved å senke terskelen for å varsle
  • påvirke myndighetene til å styrke voldsutsatte barn og pårørendes rettssikkerhet

Gaver til arbeidet for forebygging vil blant annet gå til å sette de som hver dag jobber med barn bedre i stand til å avdekke tegn på vold og overgrep. Vi bruker også mye tid på å snakke med barn i skoler og barnehager om hva som er lov og hva som ikke er lov!

Sammen skal vi stoppe vold og overgrep mot barn!

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close